Blijven ontwikkelen

De groeimindset om jezelf continu te ontwikkelen geldt voor de leerlingen, maar net zo goed voor onze collega’s. Het één kan namelijk niet zonder het ander. SKOD kijkt continu wat er nodig is en biedt dat structureel aan. Wij plakken geen pleisters, maar zetten altijd in op duurzame ontwikkeling.
Zodat iedereen klaar is voor de toekomst, een toekomst die we samen maken.

Altijd de beste
versie van jezelf

SKOD vormt je, benadrukt de persoonlijke ontwikkeling die we bieden om de allerbeste versie van jezelf te zijn en te blijven. Het draait hier om jou, met SKOD die achter je staat en je verder helpt. Op onze scholen wordt een deel van je persoonlijkheid gevormd. Hoe je in het leven staat, tegen dingen aankijkt en wat je waarden zijn.

Kernwaarden

Wij blijven persoonlijk ontwikkelen

Vanaf het moment dat je bij SKOD binnenkomt, begeleiden we je persoonlijk richting de beste versie van jezelf. En dat stopt niet na je proeftijd of als je als stagiair een contract aangeboden krijgt. 

Wij geven vrijheid en vertrouwen

Bij SKOD kan en mag iedereen zichzelf zijn. Dat geeft vrijheid en vertrouwen om binnen onze visie de dingen op jouw eigen manier te doen. We staan altijd voor elkaar klaar.

Wij zijn een stabiele, verbindende factor

Als grootste aanbieder van basisonderwijs in de gemeente Drimmelen zoeken we actief naar samenwerkingen met de gemeente, het voortgezet onderwijs, kinderopvang, lokale verenigingen en bedrijfsleven.

Wij waarderen ieders inzet

Wij zorgen ervoor dat je je meer dan welkom voelt bij SKOD. Dat zit hem in de kleine dingen die onze grote waardering uitspreken.

Wij zijn enthousiast en ondernemend

Door onze kleinschaligheid zijn we wendbaar en in staat om de kansen die we zien ook meteen te pakken. Dat doen we dan ook vol enthousiasme. Op persoonlijke wijze, met heel korte lijntjes.

Bij SKOD zijn we elke dag bezig om het net iets beter te doen dan gisteren.

- Olivier Vermeulen

Onze organisatie

Het bestuur en de dagelijkse leiding is in handen van Olivier Vermeulen, College van Bestuur.

Ons bestuurskantoor is gevestigd aan de Romboutsstraat 72 in Made.

Olivier Vermeulen

College van Bestuur

Ingrid Diepstraten – Lips

Hoofd Bedrijfsvoering

Jolien Noga

Hoofd P&O

Carla Hessels

Hoofd Onderwijs en Ontwikkeling

Pim Kwaaitaal

Adviseur ICT & Onderwijs

Sandra Sperber

Secretarieel Bestuur Ondersteuner

Het interne toezicht wordt gevormd door een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft als taak integraal toezicht te houden op de strategische koers en het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting en haar scholen. Tevens waarborgt de Raad door middel van haar toezicht de continuïteit van de stichting, waarbij de statuten en de governancecode PO leidend zijn en is zij de werkgever van de bestuurder. Het toezicht omvat onder andere de realisatie van doelstellingen, het kwaliteitsbeleid in zijn totaliteit, de strategie en de risico’s verbonden aan activiteiten, de kwaliteit van de horizontale dialoog, de planning- en controlcyclus en de naleving van de wet- en regelgeving. De Raad fungeert hierbij tevens als klankbord voor de bestuurder.

Klik hier voor de toezichtsvisie en het toezichtskader.

De RvT heeft twee commissies die haar ondersteunt in haar toezichthoudende taken: de Auditcommissie en de Commissie Onderwijs en Kwaliteit. Deze commissies bestaan uit de leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast draagt de Remuneratiecommissie namens de Raad van Toezicht zorg voor de rol van werkgever voor de bestuurder.

De leden hebben een zittingstermijn van vier jaar en treden af volgens een rooster van aftreden. Leden zijn éénmaal herbenoembaar.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
De heer I. Cornel MBA (voorzitter)
Mevrouw drs. L. van de Water – Astro
Mevrouw drs. L van de Weijer – Frederix
De heer drs. A. van Baalen
De heer B. van Gils

Daarnaast wordt er ook horizontaal toezicht gehouden door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), gevuld met personeelsleden en ouders van onze basisscholen.

Onze partners