Je weet wat je aan ons hebt

Bij SKOD zorgen we voor elkaar. Wij willen het namelijk altijd beter doen. Beter voor onze scholen, voor onze collega’s, voor onze leerlingen, ouders en verzorgers. Dat doen we op een benaderbare manier, onze deur staat altijd open. Wij zijn nuchter, transparant, open en eerlijk.

Aanmelden nieuwe leerling

We vinden het bijzonder om jullie kind op één van onze scholen te verwelkomen! Hoe dat in zijn werk gaat lees je in ons aannamebeleid. Vul daarna het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in en lever het af of stuur het op naar de school van jullie keuze. Binnen 10 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging en binnen 6 weken een definitieve plaatsing of afwijzing.

Download aanmeldformulier

Ouders en collega’s vormen onze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Een kritisch, proactief en goed geïnformeerd orgaan, dat door een transparante communicatie de belangen behartigt van personeel, leerlingen en ouders. De GMR, bestaande uit 1 collega en 1 ouder per basisschool, denkt en beslist mee in het vormgeven van het beleid op onze scholen en dragen bij aan het uitvoeren van dit beleid.

Dit doet ze door de voorstellen van het bestuur te beoordelen en gebruik te maken van hun advies-, instemmings-, informatie en initiatiefrecht. Ze communiceren actief over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de scholen beïnvloeden en leveren een bijdrage op gemeenschappelijk niveau door relevante voorstellen te doen.

Download GMR jaarverslag

Vakantierooster '23-'24

Herfstvakantie ma 16 t/m vr 20 okt 2023

Kerstvakantie ma 25 dec 2023 t/m vr 5 jan 2024

Voorjaarsvakantie ma 12 t/m 16 feb 2024

Tweede paasdag 1 apr 2024

Meivakantie ma 22 apr t/m vr 3 mei 2024

Hemelvaart do 9 mei en vr 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag 20 mei 2024

Zomervakantie ma 8 juli t/m vr 16 aug 2024

SKOD in het kort

Sinds 1 augustus 1997 vormt SKOD de overkoepelende organisatie van zes basisscholen. Daarmee zijn we de grootste aanbieder van primair onderwijs in de gemeente Drimmelen. Wij zijn een compacte en dynamische stichting. Op onze zes basisscholen geven we dagelijks les aan ruim 1500 leerlingen. In totaal werken er ongeveer 170 mensen binnen onze organisatie om een mooie toekomst te vormen voor de volgende generatie.

Passend onderwijs

SKOD is er voor alle kinderen binnen de gemeente Drimmelen, maar soms heeft iemand extra zorg en ondersteuning nodig om tot de goede ontwikkeling te komen. In dat geval bekijken we of één van onze scholen dat kan bieden. Is dat niet het geval is dan gaan wij samen met het samenwerkingsverband Breda e.o. op zoek naar een betere en meer geschikte plek voor het volgen van passend onderwijs.

Het School Ondersteuning Plan is opvraagbaar bij al onze scholen.

Kwalitatief onderwijs

Niet alleen onze leerlingen, ook wij worden getoetst. Door de onderwijsinspectie die er jaarlijks op toe ziet dat de kwaliteit van ons onderwijs van een goed niveau is. Eens in de vier jaar is er een praktijkbezoek en gaan ze dieper in op de kwaliteit van onze stichting in het algemeen en die van onze scholen in het bijzonder. Meer informatie vind je op de site van de onderwijsinspectie.