Beleidsdocumenten

Strategisch beleidsplan

Hierbij vindt u het beleidsplan voor de periode 2015-2019. Dit document is als PDF te downloaden.

Strategisch beleidsplan 2015-2019

Jaarverslag

Het jaarverslag, inclusief de jaarrekening over 2017 vindt u hier:

Jaarverslag en jaarrekening 2017